Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται:

1. Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

2. Πρόγραμμα comenius

3. Ρομποτική